9.7.09

Codi per la creació d'una zona de color d'amplada variable

(div style="PADDING-RIGHT: 20px; PADDING-LEFT: 30px; BACKGROUND: #FFFF00; COLOR: #0000FF; width: 500px")

El text que desitgem reproduir i acabar amb l'etiqueta de tancament de la zona "div"

(/div)
Cal canviar els parèntesis pels símbols < i >


El color de fons, background, es pot canviar a voluntat:
#EFEFEF gris clar ; #FFFF00 groc

El color del text , color, també es pot canviar a voluntat:
#0000FF blau ; #000000 negre

Per escollir els colors i copiar-ne el codi corresponent, cal conèixer un bon diccionari de colors com aquest Pourpre.com

Per colors http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=teinte
Per noms http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=index


El codi de més amunt permet crear una zona amb el color de fons i color de lletra volguts, i amb una amplada determinada que nosaltres precisem en píxels.
Vàlid per a posar de relleu un text o per a per a citacions, per exemple...


Alternativament a l'etiqueta div es pot fer servir l'etiqueta span
Es posa entre cometes el color de background que triem per al nostre text, i llavors només cal tancar l'etiqueta. i podem precisar per a aquell tros de text únicament el color de fons:

padding marge esquerre i dret en pixels
backgroung-color codi de color triat
font-family nom de la font triada
font-size dimensions de la lletra en pixels

Sí, jugar amb les possibilitats del codi pot ser divertit

_________