28.6.08

Els serveis de publicació i d'autoedició electrònica

Acabo de descobrir SCRIBD, un altre servei d'autoedició electrònica semblant al que ofereix ISSUU, tot i que aquest darrer sembla oferir opcions de visualització més avançades.

Hi ha també TRAFFORD , WORDCLAY , BUBOK i també LULU ... on el llibre no és exclusivament electrònic, sinó que s'obté un ISBN i un llibre en paper.
De manera que en el món de l'autoedició comença a haver-hi profusió de mitjants i l´únic problema és "l'embarras du choix."


Una mica de navegació pels documents penjats a Scribd m'ha permès de descobrir unes
Actes du 2ème Colloque Écritures en ligne : Pratiques et Communautés (setembre 2002), que un tunisià, Ben Romdhane, va penjar a la seva zona de docs scribdb el març del 2007.

He vist que Ben Romdhane té penjats una dotzena més de documents, alguns dels quals porten uns títols prometedors:

La conservation électronique des documents
La conservation électronique des documents www.foruminternet.org 1er décembre 2005 .

"Trop d'information tue l'information" s'applique-t-il à la lecture de documents électroniques?
"La lecture sur l'écran n'incite pas aà la lecture, au contraire, décourage et désoriente le lecteur et incite plutôt à la découverte de documents dans les lire" (...)

Lire un document électronique sur écran ou l'imprimer?
Avec le développement des ressources électroniques et des interfaces de lecture du document électronique, le lecteur est en train de changer ses habitudes de lecture.

És cert que "el lector està canviant els seus hàbits de lectura"? Suposo que sí, ho anirem veient mica en mica en les noves generacions... El que sé segur és que jo que llegeixo força sobre pantalla, retrobo el màxim de pau llegint assegut amb un llibre de paper a la mà.

Del que no cal dubtar un instant és que estan canviant els hàbits i les possibilitats de publicació i d'autoedició per a una massa immensa de persones. A costat de - i en convergència amb- el fenòmen blog, això representa una revolució copernicana, les conseqüències de la qual tot just es comencen a apreciar ara, però que han d'evolucionar fins al punt de trasbalsar-ho tot en el món de l'edició.

No cal patir per la qualitat de tot allò que s'escriu i del que ara es pot publicar en format electrònic. No cal que ningú s'estripi cap camisa ni vestit: com sempre, en el passat, en el present i en el futur, els déus reconeixeran el seus ;-)