3.1.09

El front mediàtic en la guerra 2/X

Tan fàcil com sembla poder anar a buscar les informacions allà a les fonts d'on ragen i realment ho és però, generalment, ens limitem a llegir només en català i en castellà i tendim a limitar-nos a la premsa suposadament seriosa i no massa esbiaixada...
En el tema de la guerra entre Israel i Palestina, m'han vinguts ganes de trobar informacions oposades: proisraelianes i propalestines, intentar trobar un "no sé què" que vagi més enllà o més fons del que em puc esperar trobar a la premsa que m'és familiar o les notícies i les imatges massa filtrades que ens ofereix la televisió.

He fet una cerca i mentre em decidia per llistar-ne unes quantes fonts per tenir la sensació de posar una mica de paritat i d'equilibri allà on no n'hi ha ni n'hi pot haver,

Mena. Metula News Agency | YNet News | Israel National News | Haaretz Daily News |
Palestine Press Agency

The Palestinian Information Center | The Electronic Intifada | Al Jazeera Middle East |
Arab News | Le Grand Soir.info

.. m'ha aparegut World News Network Palestina amb la seva llarguíssima llista d'enllaços:

WN RELATED
WN Sitemap Amman Globe Arab Muzik FM Arabworld Sport Arabia Today Arabian American Arabiya Media Egypt Daily Emirates CEO Gaza Life Gaza Radio Hezbollah Intifada News Jerusalem FM Jordan Globe Middle East Money Mid East Observer Middle East Post Palestine Dream Palestine FM Palestine Inc Palestine Post Political Arab UAE Biz. Journal United Arab Media

Em calia tenir on clicar i ara ja m'en sobra...
De fet, voldria fe com el que deia que intentava pensar com menys millor en aquesta guerra...
Però ca. Intent inútil i va. La realitat s'imposa i torna al galop...

___________________