11.11.07

No parem d' aprendre una mica de tot

* Ens hem assabentat que hi havia una edició catalana del Monde Diplomatique

* Hem fet una petita llista de seus de videos que ofereixen clips més o menys interessants.

Dailymotion
Edu3.cat
Google
Kewego
YouTube

* Preguntar dóna bons resultats, de vegades. No sempre. En el meu cas va funcionar perfectament, amb escreix.
Volia saber com fer-ho per inserir en una web algun reproductor d'àudio que reproduís fitxers sense que s'obrissin en una nova pàgina web.

Per una banda em van enviar la solució. Moltes soluvions, vaja.
¡Carmen, gracial mil por tu ayuda! T'as de beaux yeux, en plus ! ;-)

2º encuentro de edublogs Ayerbe 2007.
TALLER DE MULTIMEDIA (AUDIO Y VÍDEO EN EL BLOG)
http://roble.pntic.mec.es/apuente/tallermultimedia/

Per altra banda, em van enviar tot un paquet d' enllaços sobre síntesi de veu per a francès:

La synthèse vocale ou faire lire un texte en ligne:
* Loquendo, http://actor.loquendo.com/actordemo/default.asp?page=fl
* Acapela, http://demo.acapela-group.com/
* Text-To-Speech (TTS), http://www.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php
* Synthèse vocale France Telecom http://tts.elibel.tm.fr/tts
* Logiciel TextSound. Télécharger. http://www.winaide.net/article85.html http://www.findmysoft.com/TextSound-download.html
Il suffit de taper le texte que vous désirez faire lire en français, dans l'espace proposé. Vous devez choisir la langue dans laquelle il faut le lire, même si vous écrivez en français, et la voix, féminine ou masculine que vous souhaitez écouter.
* Téléchargement gratuit de logiciels de synthèse vocale: http://vue.active.free.fr/Telechargement/Synthese/Pages_Syntese.htm

Ara m'ho miraré per al català. Si algú en sap una mica o molt i ens envia alguna info sobre el tema, ho agrairem...

A mi tot això m'interessa, no sé si a vosaltres hi ha res de tot plegat que també us interessi poc o molt.
Sigui com sigui, net m'ho han donat, net us ho deixo a mà.

Visca la col·laboració internàutica!