6.5.07

"The way to being natural is sometimes quite artificial"

Dipofilo II / 304

Et deia, Jaume, que aquesta frase, que jo vaig convertir en "vers" i en divisa personal era, en realitat, el text de propaganda d'unes mosques de pescar. Apareixia en una mena de postal que reproduia una aquarel·la molt bonica que vam agafar d'una casa d'esports en un poble de Califòrnia, ara ja deu fer uns 12 anys.
Ho exlicava una mica aquí, i ara completo l'explicació en aquest post.

Aquella postal ens va fer de punt de llibre de molts llibres, fins que un bon dia, ja no la vaig tornar a veure. Potser va quedar enmig d'un llibre i potser, si és així, algun dia ressuscitarà. Tampoc no descarto de trobar-ne una imatge escanejada, però caldria que ho busqués entre un munt de fitxers d'imatges conservades en diversos CDs.


Mentrestant no reapareix -potser està perduda per sempre- , em farà gràcia utilitzar com a element substitutori, - i si no hi tens res massa en contra- aquesta "mosca" que tu inclous en el teu post.
Potser sí que una imatge val per mil paraules, però també és cert -ho constato aquí- , que una frase, deslliurada de tota imatge, incrementa mil vegades el seu valor. (el copirait és meu ;-)