6.5.07

Categories de posts

Dipofilo II /305

Mentre que Blogger.com deixa incorporar, per defecte, paraules clau associades als posts, el servidor de blogs català Bloc.cat permet d'associar, també per defecte, cada post amb una o vàries categories que s'han creat prèviament.

Això ho trobo a faltar, però sé que globalment, les opcions de blog de Blogger.com són, ara com ara, més potents. Ja se sap que no es pot tenir tot...

Em faré passar la pena reproduint aquí les categories que vaig crear per al Dipofilopersiflex I i mica en mica apareixeran aquí al Dipofilopersiflex II com a paraules clau, a mida que les hi inclogui com a etiquetes dels posts que anem escrivint.

Categories de post


Sofert lector, si no ho entenguessis del tot, no et preocupis, i no t'atabalis ... només és metaestructura blogosfèrica ... res a veure amb la literatura de veritat :-)