23.8.07

Turistes, pelegrins i meques laiques 7/7

Reflexions finals ... si en calguessin